Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności zamieszczonej pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej witrynie?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez jej operatora. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony, dane są gromadzone, gdy użytkownik nam je przekazuje. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania witryny. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu użytkownika na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre z tych danych są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania witryny. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

Użytkownik ma prawo w każdej chwili otrzymać bezpłatną informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia od innych dostawców

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, jego zachowanie podczas surfowania po niej może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas surfowania po sieci jest zazwyczaj anonimowa; nie ma możliwości prześledzenia drogi powrotnej do użytkownika. Użytkownik może nie wyrazić zgody na taką analizę lub zapobiec jej poprzez zaprzestanie korzystania z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Możesz zgłosić sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsze Zasady ochrony prywatności wyjaśniają, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to robi.

Pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

AVANTO VR Solutions GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 20
28199 Bremen

Przedmiot działalności firmy:
Rozwój, dystrybucja i sprzedaż rozwiązań 360°.

Rejestr handlowy Bremen: HRB 32233
Partner zarządzający:
Claudio Schröder
Telefon: 0421- 40892380
eMail: support@feelestate.com
Web: www.feelestate.com

USt-IdNr.: DE280062948

Odpowiedzialny za treść niniejszej witryny: AVANTO VR Solutions GmbH

Telefon: 0421- 40892380
E-Mail: support@feelestate.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail lub podobnych).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osoba zainteresowana ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych osobowych jest krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, by dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania przesyłane do nas jako operatora witryny, witryna ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

Jeżeli istnieje obowiązek przekazania nam danych dotyczących płatności (np. numeru konta w przypadku autoryzacji polecenia zapłaty) po zawarciu umowy dotyczącej kosztów, dane te są niezbędne do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze przy użyciu powszechnie stosowanych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Dzięki szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności przekazywane nam przez użytkownika nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach zobowiązania do wykonania nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego rozsyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Cookie Einstellungen”/]

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
URL odsyłającego
Nazwa hosta komputera dostępowego.
Czas żądania serwera
Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu odwołania.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów zatrzymywania danych – pozostają bez zmian.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Użytkownik może zarejestrować się w naszej witrynie, aby korzystać z dodatkowych funkcji w witrynie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z oferty lub usługi, w której użytkownik się zarejestrował. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona.

W przypadku ważnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub w przypadku zmian niezbędnych z technicznego punktu widzenia, do informowania użytkowników w ten sposób wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie danych pozostaje bez wpływu na legalność już dokonanego przetwarzania danych.

Dane zebrane podczas rejestracji będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany w naszej witrynie, a następnie zostaną usunięte. Prawne okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Dane dotyczące przetwarzania (dane dotyczące klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim są one niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane ewidencyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub wystawić mu rachunek.

Zgromadzone dane klientów są usuwane po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy w przypadku sklepów internetowych, handlowców i wysyłki towarów

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, na przykład firmom, którym powierzono dostawę towarów lub instytucji kredytowej, której powierzono realizację płatności. Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na ich przekazywanie. Dane użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim bez jego wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Przekazywanie danych po zawarciu umowy o świadczenie usług i udostępnianie treści cyfrowych

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, na przykład instytucji kredytowej, której zlecono przetwarzanie płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na ich przekazywanie. Dane użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim bez jego wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

4. Media społecznościowe

wtyczki Facebooka (przycisk „Lubię to” i „Udostępnij”)

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie. Przegląd wtyczek do Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy użytkownik odwiedza nasze strony, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę, podając swój adres IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk „Lubię to” na Facebooku, będąc zalogowanym do swojego konta na Facebooku, może połączyć zawartość naszych stron z profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać odwiedziny na naszych stronach z kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook mógł przypisać wizytę na naszych stronach do jego konta na Facebooku, powinien wylogować się ze swojego konta na Facebooku.

Wtyczka do Twittera

Funkcje serwisu Twitter są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez firmę Twitter Inc. pod adresem 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji „Re-Tweet”, odwiedzane przez użytkownika strony internetowe są powiązane z jego kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. W trakcie tego procesu dane są również przekazywane do serwisu Twitter. Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem: https://twitter.com/privacy.

Ustawienia prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta pod tym adresem: https://twitter.com/account/settings

5. Narzędzia analityczne i reklama

Analiza Google

Ta witryna korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest firma Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez użytkownika z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

[borlabs-cookie type=”btn-switch-consent” id=”google-analytics” title=”Google Analytics”/]

Możesz zapobiec gromadzeniu Twoich danych przez Google Analytics, klikając poniższe łącze. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych użytkownika podczas kolejnych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Charakterystyka demograficzna w Analizie Google

Ta witryna korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” w Google Analytics. Umożliwia to generowanie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach firmy Google oraz z danych dotyczących odwiedzających, pochodzących od innych dostawców. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować tę funkcję w ustawieniach reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia swoich danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Google AdWords i Google Conversion-Tracking

[borlabs-cookie type=”btn-switch-consent” id=”google-tag-manager” title=”Google Tag Manager”/]

Ta witryna korzysta z usługi Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

W ramach Google AdWords stosujemy tzw. śledzenie konwersji. Gdy użytkownik kliknie reklamę umieszczoną przez Google, plik cookie jest ustawiany w celu śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my będziemy w stanie rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone w witrynach internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wyrazili zgodę na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują one jednak żadnych informacji, które można by wykorzystać do identyfikacji użytkowników. Jeżeli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może się temu sprzeciwić, dezaktywując w prosty sposób plik cookie śledzenia konwersji Google w przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Wówczas nie będziesz uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie plików „cookies” związanych z konwersją odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności firmy Google:

https://www.google.de/policies/privacy/.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (zwanej dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest firma Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez człowieka czy przez program automatyczny. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie po wejściu osoby odwiedzającej witrynę na stronę internetową. Na potrzeby analizy reCAPTCHA analizuje różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego witrynę na stronie lub ruchy myszką wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do firmy Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Osoby odwiedzające witrynę nie są informowane o przeprowadzanej analizie.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami związanymi z automatycznym szpiegowaniem oraz przed SPAM-em.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

[borlabs-cookie id=”facebook-pixelpys” type=”btn-switch-consent”/]

Nasza strona internetowa wykorzystuje do pomiaru konwersji piksel akcji odwiedzającego z firmy Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

Umożliwia to śledzenie zachowania osób odwiedzających stronę po przekierowaniu ich na stronę dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas, jako operatora tej witryny, anonimowe i nie możemy wyciągać żadnych wniosków co do tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z danym profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z zasadami korzystania z danych Facebooka. Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy na stronach Facebooka, a także poza nim. Na taki sposób wykorzystania danych nie mamy wpływu jako operator witryny.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Facebooka:

https://www.facebook.com/about/privacy/.

Funkcję remarketingu „Custom Audiences” można również wyłączyć w sekcji ustawień reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Aby to zrobić, musisz być zalogowany w serwisie Facebook.

Jeśli użytkownik nie ma konta na Facebooku, może wyłączyć reklamy oparte na użytkowaniu oferowane przez Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Hotjar

[borlabs-cookie id=”hotjar” type=”btn-switch-consent”/]

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Hotjar, oprogramowanie analityczne europejskiej firmy Hotjar Ltd („Hotjar”) (www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Hotjar umożliwia pomiar i analizę zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej w celu poprawy komfortu korzystania z niej. Informacje generowane przez „kod śledzenia” i „plik cookie” dotyczące Twojej wizyty na naszej stronie internetowej są przekazywane na serwery Hotjar w Irlandii i tam przechowywane. Kod śledzenia zapisuje adres IP w formacie anonimowym, a więc niespersonalizowanym (jak opisano w rozdziale Informacje techniczne). Ponadto gromadzone są następujące informacje: Rozdzielczość ekranu Twojego urządzenia, typ urządzenia i informacje o przeglądarce, lokalizacja geograficzna (tylko kraj), preferowany język wyświetlania naszej witryny, interakcje użytkownika, zdarzenia myszy (ruch, pozycja i kliknięcia) oraz naciśnięcia klawiszy.
Kontynuując korzystanie z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na powyższe przetwarzanie danych przez Hotjar (patrz Polityka prywatności Hotjar). Pliki cookie używane przez Hotjar mają różny „czas życia”; niektóre zachowują ważność do 365 dni, inne pozostają ważne tylko podczas bieżącej wizyty. Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Hotjar, klikając tutaj i postępując zgodnie z instrukcjami.

6. Newsletter

Dane z biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail oraz że wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu. Nie są gromadzone żadne inne dane lub są one gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu, na przykład za pomocą linku „unsubscribe” w biuletynie. Odwołanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane przez użytkownika w celu otrzymywania biuletynu będą przechowywane przez nas do momentu rezygnacji z otrzymywania biuletynu i zostaną usunięte po rezygnacji z otrzymywania biuletynu. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail do strefy dla członków).

7. wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczek serwisu YouTube, którego operatorem jest firma Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron zostały odwiedzone przez użytkownika.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twoich zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Czcionki

Ta witryna korzysta z tzw. czcionek internetowych udostępnianych przez firmę Google w celu zapewnienia jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Ciebie przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Informuje to Google, że nasza witryna została odwiedzona za pośrednictwem Twojego adresu IP. Czcionki Google Web Fonts są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta standardowa czcionka z komputera użytkownika.

Dalsze informacje o Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq uoraz w polityce prywatności firmy Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Ta witryna korzysta z usługi mapowej Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest firma Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

Mapy Google są wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz ułatwienia znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. dostawca płatności

PayPal

Na naszej stronie internetowej oferujemy m.in. możliwość płatności za pośrednictwem systemu PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest firma PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwana dalej „PayPal”).

Jeśli wybierzesz opcję płatności przez PayPal, wprowadzone przez Ciebie dane dotyczące płatności zostaną przesłane do PayPal.

Przekazywanie danych do firmy PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Odwołanie nie ma wpływu na ważność wcześniejszych operacji przetwarzania danych.